Kamil El-Ahmadieh

Bakalářská práce

Nikolaj Medtner: Klavírní sonáta č. 1 f moll op. 5

Nikolai Medtner: Piano sonate no. 1 f minor op. 5
Anotace:
Bakalářská práce Nikolaj Medtner: Klavírní sonáta č. 1 f moll op. 5 stručně popisuje život skladatele Nikolaje Medtnera, jenž byl rovněž uznávaným interpretem a koncertním pianistou, a zaměřuje se na jeho první klavírní sonátu, v níž vyzdvihuje charakteristické prvky, typické pro autorovu hudební řeč, a jejíž analýza se opírá o teoretické znalosti hudebních forem a zaměřuje se nejen na interpretační …více
Abstract:
Bachelor thesis Nikolai Medtner: Piano sonata no. 1 f minor op. 5 describes concise biography of a composer Nikolai Medtner, who was also established as an interpret and concert pisnist. There are mentioned characteristic features, which are typical for his musical expression, and analysis is based on theoretical knowledge of musical forms. Thesis focuses not only on problems connected with interpretation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Igor Ardašev
  • Oponent: MgA. Alice Rajnohová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/tx0wx/