Bc. Jana Šteflová

Diplomová práce

Posouzení nastavení programu Pět P pro děti z náhradní rodinné péče

The assessment of the settings of the Five P program aimed at children from foster care
Anotace:
Diplomová práce se věnuje sociálně preventivnímu programu Pět P. Jejím cílem je zhodnotit současné výsledky programu a přinést konkrétní návrhy na změny současného nastavení programu tak, aby mohlo dojít k optimálnímu navržení nového programu určeného pro děti z náhradní rodinné péče. V teoretické části je představena historie programu, jeho cíle a nastavení průběžné evaluace. Prostor je věnován i …více
Abstract:
The Master Thesis deals with a social preventive program Five P. Its objective is to evaluate the current results of the program and create specific proposals for changes to the current program settings in order to allow the optimal design of a new program aimed at children from foster care. The theoretical part presents the history of the program, its goals and setting of ongoing evaluation. The space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií