Bc. Veronika Novotná

Bakalářská práce

Sociální dávky poskytované v souvislosti s péčí o dítě

Social Benefits Provided in Connection with Child Care
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je Sociální dávky poskytované v souvislosti s péčí o dítě. Oblast sociálního zabezpečení pokrývá celou řadu životních situací, které vznikají v souvislosti s péčí o dítě. Je to dáno tím, že péče o dítě a jeho výchova s sebou přináší velké finanční náklady a proto touto cestou dochází ke snaze pomoci rodinám po finanční stránce, zejména pokud se dostanou do tíživé životní situace …více
Abstract:
Theme of my baccalaureate is Social benefits provided in connection with child care. The field of social security covers a broad scale of life affairs, what come up in connection with child care. It is given by the fact, that child care and education yield big financial costs. That is why social security aims to support the families in the financial aspect, especially if they are in oppressive live …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Komendová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta