Ing. Boukal Boukal

Bakalářská práce

Analýza vztahu míry nezaměstnanosti a míry inflace v české ekonomice v období 2000 - 2020

The analysis of the relationship between the rate of Unemploynment and the rate of Inflation in the Czech economy in the time of 2000 - 2020
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vztahu míry nezaměstnanosti a míry inflace v české ekonomice za období let 2000–2020. Práce v první části popisuje makroekonomické faktory inflace a nezaměstnanosti, popisuje jejich druhy a způsoby měření. Dále je v první části představena Phillipsova křivka. V druhé části práce je provedeno vyhodnocení vývoje míry nezaměstnanosti a míry inflace v české ekonomice …více
Abstract:
The Bachelor’s Thesis focuses on analysis of relation of the unemployment rate and the inflation rate of the Czech economy in the years 2000–2020. The thesis in the first part describes macroeconomic factors of inflation and unemployment, describes their types and means of their measurement. Also, the Phillips Curve is described in the first part. In the second part of the thesis the evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Vendula Hynková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.