Václav Rydlo

Bachelor's thesis

Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning

Integrating information and communication technologies in English language teaching and learning
Abstract:
Information and Communication Technologies are becoming more and more integral part of English language teaching. The aim of the thesis is, to find out in which way ICT positively influence the development of communicative language competence during English lessons in primary school learners. The paper is divided into two parts, where the theoretical part briefly describes the process of gradual improvement …more
Abstract:
Informační a komunikační technologie (ICT) se čím dál tím víc stávají nedílnou součástí výuky anglického jazyka. Cílém této práce je zjistit, jakým způsobem mohou ICT v hodinách anglického jazyka pozitivně ovlivnit rozvoj komunikativní jazykové kompetence žáků základní školy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je stručně vyobrazen vývoj komunikativních jazykových kompetencí, princip …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 7. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rydlo, Václav. Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická