Bc. Marek Staňo

Master's thesis

Európska menová únia – aktuálny vývoj, trendy do budúcnosti

European Monetary Union – the current developments, future trends
Abstract:
In the first part of the thesis it brings the reader an overview of important events and moments especially in the history of Europe which were necessary and formed a modern Europe, the European Union and the European Monetary Union. It provides the reader a chronological overview of these moments in a proportion that the author of this work considered as adequate for the purposes of this work and …more
Abstract:
Táto práca prináša v jej prvej časti čitateľovi prehľad významných udalostí a momentov hlavne v histórií Európy, ktoré boli nevyhnutné a formovali vznik modernej Európy, Európskej únie a následne aj Európskej menovej únie. Čitateľovi prináša chronologický prehľad týchto momentov v pomere, ktorý autor práce považoval za primeraný pre účely tejto práce a dosiahnutie jeho zámeru. Druhá časť práce približuje …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dionýz Horváth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS