Mgr. Petra Jurmanová

Bachelor's thesis

Léčebně-rehabilitační plán a postup po TEP kyčelního kloubu

Medical rehabilitation program and process after total hip replacement
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice totální endoprotézy kyčelního kloubu, obzvlášť léčebné rehabilitace. Obecná část zahrnuje anatomii kyčelního kloubu, druhy endoprotéz, aloplastiku a její hlavní indikace. Speciální část popisuje rehabilitační procedury aplikovatelné na pacienta po aloplastice. V kasuistické části aplikuji teoretické znalosti v praxi u konkrétního pacienta. Popisuji své …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with knowledges of total hip replacement, especially medical rehabilitation. The general part includes anatomy of hip joint, types of replacements, arthroplasty and its main indications. The special part describes the rehabilitation procedures applicable to patient after arthroplasty. In the casuistry part I apply the theoretical knowledges in practice with concrete patient …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Veronika Mrkvicová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta