Bc. et Bc. Tereza Matoušková

Bakalářská práce

Koevoluce akustických systémů u netopýrů a motýlů Lepidoptera

Coevolution of acoustic systems between bats and moths
Anotace:
Veškerý hmyz, který létá v noci, se musí vypořádat s predačním tlakem echolokujících netopýrů. Předkládaná bakalářská práce představuje přehled orgánů sloužící k příjmu zvuku, a tudíž dává takovým skupinám hmyzu evoluční výhodu před netopýry (Hoy, 1989, Minet and Surlykke, 2002). Sluch hmyzu neslouží jenom k detekci predátora, ale pravděpodobně vznikla za účelem vnitrodruhové komunikace v procesu vyhledávání …více
Abstract:
Any insect that flies at night, has to deal with predatory pressure of echolocating bats. The present thesis gives an overview of organs used to receive sound, thus giving insect an evolutionary advantage over bats (Hoy, 1989, Minet and Surlykke, 2002). Hearing serves insect not only for detect predators, but probably also for intraspecific communication and in the process of searching a good sexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta