Theses 

Nový občanský zákoník a dědické právo – Pavlo Zelenchuk

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Pavlo Zelenchuk

Bakalářská práce

Nový občanský zákoník a dědické právo

The New Civil Code and Law of Inheritance

Anotace: Abstrakt: Smrtí končí náš lidský život, smrt je trvalá a nezvratná ztráta životních funkcí zjištěna na základě lékařského ohledání, v právním slova smyslu se smrtí rozumí událost, která způsobuje zánik právní subjektivity zemřelé osoby. Některá práva a po-vinnosti jsou nerozlučně spjata s osobou zemřelého a tato práva a povinnosti také jeho smrtí zanikají. Jiná práva a povinnosti přejdou na jiné subjekty - na právní nástupce ze-mřelého. Převážná část práv, která smrtí zemřelého nezanikají a přecházejí na jinou osobu, přechází na tuto konkrétní osobu na základě dědického práva dědické sukcese.

Abstract: Abstract: Our human life ends by the death, death is irreversible loss of vital functions found on the basis of a medical examination, in the legal sense of the term death means an event that causes the extinction of the legal personality of the deceased person. Cer-tain rights and responsibilities are inseparably connected with the deceased. The rights and responsibilities of incineration also. Other rights and responsibilities will be trans-ferred to entities in the legal successor of the deceased. The bulk of the rights that the death of the deceased are not be terminated, are transferred to another particular person under the law of succession - Inheritance succession.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček
  • Oponent: Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/821/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/821/posudek/oponent/418 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/821 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:41, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz