Mgr. Štěpán Zounek

Diplomová práce

Místní referendum: prostředek využití i zneužití přímé demokracie?

Local Referendum
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením součastné podoby místního (a krajského) referenda jako nástroje přímé demokracie, a také jeho vhodností a životaschopností. Práce představuje demokratické teorie, které formovaly koncepci přímé demokracie a rozebírá součastnou právní úpravu místního a krajského referenda i ve světle judikatury soudů. Zabývá se také přístupy k těmto demokratickým institutům ve vybraných …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of local (and regional) referendum in its present state as an instrument of direct democracy, as well as its suitability and viability. The work presents the democratic theories that have shaped the concept of direct democracy and discusses current legislation governing local and regional referendum in the light of case law. It also considers the approaches to these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta