Mgr. Štěpán Zounek

Master's thesis

Místní referendum: prostředek využití i zneužití přímé demokracie?

Local Referendum
Abstract:
Tato práce se zabývá hodnocením součastné podoby místního (a krajského) referenda jako nástroje přímé demokracie, a také jeho vhodností a životaschopností. Práce představuje demokratické teorie, které formovaly koncepci přímé demokracie a rozebírá součastnou právní úpravu místního a krajského referenda i ve světle judikatury soudů. Zabývá se také přístupy k těmto demokratickým institutům ve vybraných …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of local (and regional) referendum in its present state as an instrument of direct democracy, as well as its suitability and viability. The work presents the democratic theories that have shaped the concept of direct democracy and discusses current legislation governing local and regional referendum in the light of case law. It also considers the approaches to these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta