Bc. Tomáš Stráník

Bachelor's thesis

Pakt o neútočení mezi Německem a SSSR - Historické události a okolnosti, které ovlivnily jeho vznik a zánik

Non-aggression pact between Germany and Soviet union - Historical events and circumstances which influenced its rice and doom
Anotácia:
Práce se snaží vysvětlit a popsat historické události a okolnosti, které vedly k podepsání paktu o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem v roce 1939. Celá práce je postavena na hypotéze, že Hitlerovo a Stalinovo jednání bylo ovlivněno reálpolitikou. Z tohoto pohledu se práce snaží najít a vysvětlit motivy, kvůli kterým SSSR a Německo pakt o neútočení uzavřeli. Práce na začátku zmiňuje hlavní zásady …viac
Abstract:
This essay is trying to explain and describe historical events and circumstances which led to signing of non-aggression pact between Germany and Soviet union in 1939. Essay is based on assumption that behaviours of Hitler and Stalin were influenced by realpolitics. From this point of view it is trying to find and explain motives why Soviet union and Germany decided to sign non-aggression pact. There …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / International Relations