MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D.

Doctoral thesis

Behaviorálna farmakológia drogových závislostí v animálnych modeloch depresie a schizofrénie

Behavioral pharmacology of drug addictions in animal models of depression and schizophrenia
Abstract:
A widely accepted theory explaining psychiatric disorder and drug addiction comorbidity is the “self-medication hypothesis”, arising from common risk factors and similarities in the underlying neurobiology regarding impairment of reward mechanisms and altered drug response. In order to develop new therapeutic solutions for comorbid drug addiction it is crucial to investigate the common underlying neurobiological …more
Abstract:
Narušenie spracovania pocitu odmeny a alterovaná odpoveď na návykové látky zvyšuje pravdepodobnosť samo-liečenia subjektívnych ťažkostí pacienta s psychickou poruchou prostredníctvom zneužívania návykových látok. Výskum spoločných neurobiologických podkladov je v prípade duálnej diagnózy nutný pre vývoj terapeutických riešení pre liečbu komorbidnej drogovej závislosti. Cieľom tejto práce bolo zavedenie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta