Bc. Štefan Hozák

Bakalářská práce

Názory na pozici a roli rozhodčího ledního hokeje

Oppinions on position and role for the ice hockey referee
Anotace:
Téma mé bakalářské práce zní Názory na pozici a roli rozhodčího ledního hokeje. Cílem práce je popsat, jakým způsobem veřejnost vnímá rozhodčí ledního hokeje. Dalším cílem jsou rozdíly pohledů veřejnosti a delegatů na výkony rozhodčích v utkáních ledního hokeje. Zjistit zda jsou tyto pohledy rozdílné nebo se naopak v něčem shodují.
Abstract:
The topic of my thesis is Opinions on position and role for the ice hockey referee. The aim is to describe how the public perceives the ice hockey referee. Another goal is the difference between public view and delegate view on the ice hockey referee Determine whether these two views are different or coincident.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

Práce na příbuzné téma