Lucie Habartová

Bakalářská práce

Učební pomůcka MS Access 2013\nl{}

Lecture Notes for MS Access 2013 \nl{}
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro výuku Microsoft Access 2013. Teoretická část práce je zaměřena na úvod databázových systémů, který zahrnuje historii databázových systémů. Další část je zaměřena na modely, mezi které patří hierarchický, síťový, relační a objektově orientovaný model. Dále jsou v této části probrány základní pojmy, vyskytující se v databázích, popis MS Office 2013 …více
Abstract:
The aim of The bachelor´s thesis is to create lecture notes for learning Microsoft Access 2013. The theoretical part focuses on the introduction of database systems, which includes history database systems. Another section focuses models that include hierarchical, network, relational and object- oriented model. In addition, this section discusses the basic concepts occurring in the databases, the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014
Zveřejnit od: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Habartová, Lucie. Učební pomůcka MS Access 2013\nl{}. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě

Práce na příbuzné téma