Denisa POPČÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Srovnání postavení druhých komor parlamentů České republiky a Polska v politickém procesu

The comparison of Upper Houses in the Czech Republic and Poland in political process
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat pravomoci a postavení horních komor parlamentů v České republice a Polsku, tedy dvou zemích tzv. třetí vlny demokratizace, které po přechodu k demokracii na přelomu 80. a 90. let 20. století přijaly bikameralismus jako model uspořádání zákonodárné moci. Práce se tak zaměří na analýzu několika oblastí: 1) organizační uspořádání a způsob konstituce druhých komor; …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the power and position of the Upper House of the Czech Republic and Poland. The countries of the so-called third wave of democratization, which, after the transition to democracy at the turn of the 1980s and 1990s, accepted bicameralism as a model of legislative power. My thesis will focus on the analysis of several areas: 1) a structure of organization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POPČÁKOVÁ, Denisa. Srovnání postavení druhých komor parlamentů České republiky a Polska v politickém procesu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta