Bc. Jakub Souček

Bakalářská práce

Autor a dílo - pojem a funkce v autorském zákoně a mezinárodním srovnání

Author and work - the concept and function in the Copyright Act and in international
Anotace:
Práce zahrnuje historii autorského práva, rovněž základní informace o pojmech autor a dílo a přehled mezinárodních dokumentů. Dále je zde nahlíženo na problematiku omezování svobody slova, cenzuru internetu a obranu proti šíření nelegálních kopií.
Abstract:
The work includes the history of copyright, as well as basic information about the author and the work terms and a list of international documents. It is seen here on the issue of restrictions on freedom of speech, censorship and defense against the spread of illegal copies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní