Ing. Sereyrath Seng, B.Sc.

Master's thesis

The Effect of Corporate Tax on the Cambodian Government Budget

The Effect of Corporate Tax on the Cambodian Government Budget
Abstract:
Daň z příjmů právnických osob je přímou daňou uloženou vládou na zisk podniku. Různé země na celém světě uplatňují daňovou politiku společností různými způsoby, pokud jde o strukturu a míru. Kambodžská vláda uplatňuje zejména jednotnou sazbu daně z příjmu právnických osob o 20%. Od roku 2009 do roku 2015 činil roční podíl příjmů z daně z příjmu právnických osob v rámci celkových rozpočtových …more
Abstract:
Corporate tax is a direct tax imposed by the government on the profit of a firm. Different countries around the world implement the corporate tax policy in different ways in terms of structure and rate. The Cambodian government particularly implements a flat corporate tax structure with rate 20%. From 2009 to 2015, the annual share of corporate tax revenue within the total budget revenue of Cambodian …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Bc. Jana Hvozdenská
  • Reader: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance (eng.)

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.