Bc. Andrea Paulyová

Diplomová práce

Zavádění nového produktu na trh

Launching a New Product into the Market
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika efektivní implementace marketingového a komunikačního mixu a účinek nástrojů integrované marketingové komunikace uplatněných v komunikační kampani pro nový produkt. Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na teoretická východiska týkající se specifik oděvního průmyslu a specifik fashion marketingových technik …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of effective implementation of the marketing and communication mix and the effect of integrated marketing communication tools applied in the communication campaign for the new product. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the theoretical background concerning the specifics of the fashion apparel industry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní