Bc. Barbara Mecerodová

Master's thesis

Životní styl a spotřební kultura

Lifestyle and consumer culture
Abstract:
Výzkumným tématem mé práce je analýza životního stylu a spotřební kultury ovlivněné komunistickým režimem v poválečném Československu (konkrétně po roce 1960). Budu zkoumat, jakým způsobem se v naší historii spotřební kultura a životní styl vyvíjel, kdy a jak konzumní život tak, jak ho známe dnes, vůbec započal a v jakém rozsahu byl skutečně ovlivňován tehdejším politickým režimem. Rovněž se pozastavím …more
Abstract:
The research topic of my diploma thesis is the analysis of lifestyle and consumer culture influenced by the communist regime in post-war socialistic Czechoslovakia (specifically after 1960). I will examine how consumer culture and lifestyle have evolved in our history, when and how consumer life (as we know it today) began in the Czechoslovak Socialist Republic, to what extent it was really influenced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní