Bc. Tereza Ryšavá

Diplomová práce

Perzekuce duchovních Českobratrské církve evangelické v období tzv. normalizace na příkladu případů Jana Šimsy a Jana Duse

The Persecution of the Pastors of the Evangelical Church of Czech Brethren during the Normalization Era on the Example of Jan Šimsa and Jan Dus
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá perzekucí evangelických duchovních v období tzv. normalizace. Přibližuje obecnou situaci a vývoj v Československu po roce 1968 a do tohoto rámce zasazuje případy dvou evangelických farářů, kteří byli v tomto období nespravedlivě odsouzeni.
Abstract:
The thesis deals with the persecution of evangelical pastors in the Normalization era. It describes the overall situation in Czechoslovakia. Within this framework it shows the stories of two pastors, who were unfairly condemned.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta