Mgr. Tomáš Rudolecký

Bakalářská práce

Řízení pohledávek

Management of claims
Anotace:
Tato práce pojednává o podnikovém řízení pohledávek. Řízení pohledávek je proces, který má za cíl dosáhnout včasného zaplacení pohledávky s co nejnižšími náklady. V úvodu své bakalářské práce propisuji právní vymezení pojmu pohledávka. Dále popisuji v jednotlivých etapách chronologický vývoj pohledávky a nástroje, kterými je v dané etapě pohledávka spravována, eventuálně vymáhána. V aplikační části …více
Abstract:
This work focuses on business claims management. Claims management is a process that aims to achieve an early pay claim at the lowest possible cost. At the beginning of my thesis, I describe the juristic definition of debt. Consequently I describe the various stages of the chronological development of claims and instruments, which are in the stage of managed claims, possibly enforced. In the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance