Marek Teplík

Bachelor's thesis

Koncepce primární protidrogové prevence a vybrané programy primární protidrogové prevence pro školy v Libereckém kraji

Primary drug prevention conception and primary drug prevention school programs in the Liberec region
Anotácia:
Bakalářská práce popisuje a analyzuje zásady a metody primární protidrogové prevence v oblasti školství, seznamuje s organizacemi, které se primární protidrogovou prevencí zabývají v Libereckém kraji, a věnuje se vybraným preventivním programům, které tyto organizace nabízejí. Z hlediska koncepce primární protidrogové prevence v Libereckém kraji práce poukazuje na nedostatky v plánování, provádění …viac
Abstract:
The bachelor thesis describes and analyzes principles and methods of primary drug prevention within school environment, introduces organizations working in drug prevention in the Liberec region, and focuses on chosen prevention programs offered by these organizations. Thesis also highlights shortcomings in planning, implementation and methodology of primary drug prevention and provides possible solutions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012
Zverejniť od: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Oto Dymokurský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Teplík, Marek. Koncepce primární protidrogové prevence a vybrané programy primární protidrogové prevence pro školy v Libereckém kraji. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN