Bc. Yana Vahidova

Diplomová práce

Kompetenční profil vybrané manažerské funkce v hotelu.

Competency profile of selected management function in the hotel.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání manažerských kompetencí. Teoretická část práce zohledňuje pojem kompetence, popisuje jednotlivé kompetence, manažerské funkce a role, kompetenční modely a způsoby analýzy kompetencí, metody zvyšování manažerských kompetencí. Analytická část práce uvádí výsledky dotazníkového šetření a rozhovoru. Cílem bylo zanalyzovat kompetenční profil manažerů úseku Front Office …více
Abstract:
The thesis focuses on the research of managers´ competences. The theoretical part defines the concept of competence, describes the types of competencies, management functions and roles, competency models and methods of competency analysis, methods of improving management competencies. The analytical part presents the results of a questionnaire survey and interview. The aim was to analyze the competency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace