Bc. Leona Kroupová

Diplomová práce

Mediální obraz kandidátek a kandidátů prvního kola přímé prezidentské volby v komentářích MF Dnes optikou genderových teorií

Media image of women and men candidates for the first round of Czech direct presidential election in MF Dnes commentaries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukcí mediálního obrazu kandidátek a kandidátů prvního kola přímé prezidentské volby v České republice v komentářích deníku MF Dnes z pohledu genderových teorií. Cílem práce je identifikovat a popsat odlišné způsoby konstrukce mediálních obrazů prezidentských kandidátek a kandidátů s ohledem na jejich genderovou příslušnost. V teoretické části práce vycházíme ze sociálně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the media image of women and men candidates in MF Dnes commentaries, who were running their campaignes for the first round of Czech direct presidental elections in January 2013. The research perspective of this thesis is based on gendre theories. The aim of this thesis is to identify and describe discourse strategies and models used in MF Dnes commentaries in order to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií