Jiří ŠEVČÍK

Bakalářská práce

Monitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 4. etapa

Monitoring of the river bank by way of the close-range stereophotogrammetry - 4th stage
Anotace:
Tématem této práce je monitoring laterální eroze říčního břehu stereoskopickou metodou pozemní fotogrammetrie. Tento říční břeh se nachází na řece Odře poblíž Polanky nad Odrou v území CHKO Poodří. Ke snímkování byla použita primárně neměřická digitální komora. Vyhodnocení snímků bylo provedeno na fotogrammetrické stanici ImageStation SSK. Pro porovnání s výsledky předchozích etap monitoringu byl použit …více
Abstract:
The theme of this thesis is monitoring of lateral erosion on fluvial bank by close-range photogrammetry using stereoscopic method. This fluvial bank is situated in area CHKO Poodří, on the Odra river near Polanka nad Odrou. For taking photographies, primarily a non-frame digital kamera was used. Interpreting of photographs was made on photogrammetry station ImageStation SSK. For comparing with results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍK, Jiří. Monitoring říčního břehu pomocí pozemní stereofotogrammetrie - 4. etapa. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma