Mgr. Michal Koběluš

Bakalářská práce

Dopravní projekty v okrese Uherské Hradiště - analýza změn dopravní dostupnosti

Transport plans (innovations) in the Uherské Hradiště region – an accessibility impact analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá změnami dopravní dostupnosti v důsledku nových dopravních projektů v okrese Uherské Hradiště. Stručně je popsán historický vývoj nejdůležitějších prvků dopravní infrastruktury – železniční a silniční sítě. Ve druhé části je hodnocena dopravní dostupnost Uherského Hradiště a Uherského Brodu veřejnou hromadnou dopravou a jsou porovnávány změny dopravní dostupnosti individuální …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on modification at transport accessibility in consequences with new transport innovations in the Uherské Hradiště district. Historical development of the most important elements of transport infrastructure – both highway and railway system is described. Another part is concerned with transport accessibility of Uherské Hradiště and Uherský Brod by public transport system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Grulich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta