Dita Daňhelková

Bakalářská práce

Personální marketing organizace

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem personálního marketingu. Jejím cílem je prozkoumat využití personálního marketingu v organizaci, určit oblasti, ve kterých by bylo možné personální marketing vylepšit a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část definuje a vysvětluje personální marketing jako celek, ale stejně tak definuje a popisuje jeho dílčí části, využívané metody a nástroje. Personální marketing …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the topic of personnel marketing. It aims to explore the use of personnel marketing in the organization, identify areas where personnel marketing could be improved and propose appropriate optimal solutions. The theoretical part defines and explains personnel marketing, but equally defines and describes its components, methods and tools used. Personnel marketing is in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/e52h7v/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management