Bc. Lenka Čupalková

Diplomová práce

Zhodnocení kvality personální činnosti na základě implementace normy ISO ve vybrané společnosti

Evaluation of quality of human resources activities, based on ISO standards implementation for selected company
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je poukázat na přínos systému řízení pro zlepšení kvality personální činnosti a řízení lidských zdrojů ve společnosti. Implementace norem ISO je v literatuře popisována jako dlouhodobý nikdy nekončící proces usilující o kontinuální zlepšování kvality. Tato práce se zaměřuje na Personální oddělení a jeho činnost a klade si za cíl přinést poznatky o potenciálních přínosech zavádění …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on quality evaluation of human resources department activities in the process of ISO standards implementation. I’ll also highlight potential benefits of this system for the management of human resources in the company. Implementation of ISO standards is long term and ongoing process requiring lot of responsibility, diligence and patience. This diploma thesis is mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií