Helena Jonášová

Master's thesis

Režim de minimis v rámci financování divadel

The de minimis regime and financing of Czech theatres

Abstract:
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím …more
Abstract:
This diploma master thesis focuses on the de minimis regime and its application within financing of theatres in the Czech Republic. The de minimis regime is one of the instruments of finance regulations of finance from public budgets, in relations to enterprises in the Czech Republic. As it is an instrument of so-called state aid with considerable selective features, is it a subject of thorough regulations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Jana DVOŘÁKOVÁ
  • Reader: Jaroslava SOUČKOVÁ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna