Tomáš Otevřel

Master's thesis

Sólová a komorní literatura pro kontrabas v pražských archivech

Solo and chamber literature for double bass in the archives of Prague

Abstract:
Tématem diplomové práce je sólová a komorní literatura nalezená v pražských archivech. Cílem práce je probádání a zmapování literatury v sedmi vybraných archivech. Největší prostor je vyhrazen pro tabulky s výsledky bádání, jež tvoří v podstatě kostru celé práce. Pro snazší orientaci a případné dohledání materiálu, jsou díla uvedena i se signaturou. V jednotlivých kapitolách se dovídáme též o historii …more
Abstract:
The subject of the Graduation thesis is the solo and chamber literature found in the archives of Prague. The objective of this work is to map the literature related to double bass in six particular archives. The most important part of this thesis are tables with the results of the research. The found works are listed with signatures for better reader´s orientation and for possible looking up of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2010
  • Supervisor: Radomír Žalud
  • Reader: Václav Bernášek, Jiří Hudec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Master programme / field:
Hudební umění / Kontrabas

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.