Monika Hužová

Bakalářská práce

Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu

Change of parties to obligation-law relationship
Abstract:
ANNOTATION HUŽOVÁ, Monika: Change of Parties to obligation – law relationship. [Bachelor's thesis]. Banking Institute University Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Economics, valuation, social sciences and law. Supervisor: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. Year of defense: 2015. Number of pages: 59. The aim of our thesis is to identify the impacts of the parties contractual …více
Abstract:
ANOTÁCIA HUŽOVÁ, Monika: Zmena strán záväzkovoprávneho vzťahu. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúca práce: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 59. Cieľom našej bakalárskej práce je identifikovať dopady zmeny strán záväzkovoprávnych vzťahov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Katarína Donovalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře