Bc. Juraj Major

Diplomová práce

Překlad LTL na nedeterministické automaty s generickou akceptační podmínkou

Translation of LTL into nondeterministic automata with generic acceptance condition
Anotace:
Záverečná práca sa zameriava na preklad LTL na konečné automaty nad nekonečnými slovami pomocou alternujúcich automatov. Navrhuje nový algoritmus prekladu, ktorý používa všeobecnú akceptačnú podmienku, s cieľom zmenšiť veľkosť výsledných automatov.
Abstract:
The thesis focuses on the translation of LTL to finite automata over infinite words via alternating automata. We suggest a new translation algorithm that uses a generic acceptance condition to decrease the size of the resultant automata.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. František Blahoudek
  • Oponent: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika