Anastasiya Chaplenko

Diplomová práce

Scénograf Boris Kudlička. Opera Jolanta/Modrovousův hrad.

Stage designer Boris Kudlicka. Opera Jolanta / Bluebeard's Castle.
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována významnému slovenskému opernímu scénografovi Borisovi Kudličkovi, který už víc než šestnáct let žije a působí v Polsku. Základem práce jsou materiály z přednášky, kterou měl Boris Kudlička na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a také autorčina krátká stáž v Teatr Wielki ve Varšavě, kde jsem během dvou týdnů měla možnost sledovat poslední fázi realizací dvou operních …více
Abstract:
This thesis is devoted to the Slovakia opera stage designer Boris Kudlicka, who for sixteen years living and working in Poland. The basis of work are materials from the lectures, which Boris Kudlička had at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno and from my short intership in the Teatr Wielki in Warsaw, where I had an opportunity to see over two weeks final stages of preparation an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Kateřina Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/as7oc/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie