Zdeňka Oulická

Diplomová práce

Legal immigration - the specifics of national minorities in the Czech Republic.

Legální imigrace - specifika národnostních menšin v České republice.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá legální imigrací na území České republiky. Cílem práce bylo odpovědět na otázku, zda je migrace vždy převážně ekonomická, tj. zda hlavním motivem migrace je ekonomická činnost na území, případně v čem se liší jednotlivé národnostní skupiny. Zvolenými metodami bylo porovnání ekonomického vývoje a migračního toku ve vybraných zemí v komparaci s Českou republikou. Dále byla …více
Abstract:
This thesis deals with legal immigration in the Czech Republic. The aim is to answer the question of whether migration is always mainly economic, that is, whether the main motive for migration is economic activity in the territory, or whether there are differences between different ethnic groups. The chosen method was the comparison of economic development and migration flows in selected countries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: Libuše Macáková
  • Oponent: Marta Nečadová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33731