Lucie BENÝŠKOVÁ

Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace u tanečníků TK Olymp Olomouc

Muscle imbalances and its compensation for dancers TK Olymp Olomouc
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí se zaměřením zejména na svalové zkrácení u tanečníků společenských tanců. Součástí práce je i následné navrhnutí vhodného kompenzačního cvičení. Bylo vyšetřeno 14 probandů, ženského i mužského pohlaví, ve věku 18 a více let, rozdělených do dvou skupin podle délky aktivní činnosti v daném odvětví. Výsledky skupin byly vyhodnoceny a porovnány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of muscle imbalance with a particular focus on muscle shortening of ballroom dancers. Subsequently, the paper also proposes appropriate compensation exercises. Were investigated 14 probands, both female and male, aged 18 years or more, divided into two groups according to length of active work in the given field. Results of the groups were evaluated and compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2012
Zveřejnit od: 30. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
 • Vedoucí: RNDr. Iva Dostálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENÝŠKOVÁ, Lucie. Svalové dysbalance a jejich kompenzace u tanečníků TK Olymp Olomouc. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses e5on28 e5on28/2
25. 9. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 9. 2012
Marklová, E.
26. 9. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.