Mgr. Dana Vyroubalová

Diplomová práce

Rozhodné právo a jurisdikce v ochraně osobních údajů online

Applicable law and jurisdiction in personal data protection law online
Anotace:
Tato práce se zabývá aktuální otázkou určení rozhodného práva a ju-risdikce dozorových úřadů a obecných soudů v právním režimu ochrany osobních údajů online. Pomocí analýzy určujících ustanovení předchozí právní úpravy Směrnice 95/46/ES a nově účinného nařízení GDPR je komparován předešlý a současný stav uvedených institutů. Závěrem je zjištění rozdílných pravidel určení jak příslušnosti dozorových …více
Abstract:
This thesis deals with the determination of the applicable law and ju-risdiction of supervisory authorities and courts in the legal regime of data protection online. By analyzing the provisions of the previous leg-islation of Directive 95/46/EC and newly adopted GDPR, the previous and current status of these institutes is compared. The conclusion is the finding of different rules for determining both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. MgA. Jakub Míšek
  • Oponent: Ing. Mgr. František Kasl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma