Mgr. Dana Vítková

Bachelor's thesis

Komparace ekonomického vypořádání církví a náboženských společností v ČR a SR

Economical conciliation of the churches and religious societies in the CR and SR
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Komparace ekonomického vypořádání církví a náboženských společností v ČR a SR“ je analýza situace financování církví a náboženských společností v České republice a na Slovensku. V první části uvádím teoretické modely fungování vztahu církve a státu. Druhá část je zaměřena na společný historický vývoj financování církví a postavení jejího majetku před rozdělením Československé …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis named "Economical Conciliation of the Churches and Religious Societies in the CR and SR" is the analysis of financing of Churches and religious societies in the Czech Republic and Slovakia. The first part explains theoretical function models of the relationship between Church and the State. The second part concentrates on the common historical development of financing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 7. 2007
  • Supervisor: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta