Mgr. Klára Nádaská

Bakalářská práce

Analýza postav a vypravěče v románu Doroty Masłowské, Červená a bílá

The analysis of the characters and the narrator in the novel White and Red by Dorota Masłowska
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce je analýza postav a vypravěče polské spisovatelky Doroty Masłowské v románu Červená a bílá. Práce se dělí na dvě části, metodologickou a analytickou. Metodologická část je rozdělena do pěti kapitol. Zaměřuje se na základní vědní pojmy narativu a naratologie, dále definuje pojem literární postavy, na kterou navazuje teorie její typologie a charakterizace. Následně …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the characters and the narrator in the novel White and Red by the Polish writer Dorota Masłowska. The thesis is divided into two parts, a methodological and an analytical part. The methodological part is divided into five chapters. It focuses on the basic scientific concepts of narrative and narratology; furthermore it defines the concept of a literary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Monika Vrbovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta