Theses 

Výuka žáka s lehkou mentální retardací a těžkou dysfázií na základní škole – Mgr. Bc. Ivona Králová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Mgr. Bc. Ivona Králová

Bakalářská práce

Výuka žáka s lehkou mentální retardací a těžkou dysfázií na základní škole

Education pupil with mild mental retardation and serious dysphasia in elementary school

Anotace: Tématem bakalářské práce je výuka žáka s lehkou mentální retardací a těžkou dysfázií na základní škole. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje informace týkající se komunikačních schopností, vývojové dysfázie, mentální retardace a integrovaného a inkluzivního školství. V empirické části se věnuji konkrétnímu dítěti s diagnózou expresivní vývojová dysfázie a lehká mentální retardace. Na základě zjištěných poznatků byla vytvořena případová studie, která informuje o průběhu a kvalitě integrace takto handicapovaného dítěte do první třídy základní školy. Pro práci na empirické části byly zvoleny metody kvalitativního přístupu, a to studium dokumentů, zúčastněné pozorování a hloubkové rozhory.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is teaching a pupil with mild mental retardation and severe dysphasia at a primary school. The thesis is dividend into theoretical and empirical part. The theoretical part includes informatik about communication skills, dysphasia, mental retardation, integrated and inklusive education. In the empirical part I deal with a specific child with the diagnosis of expressive dysphasia and mild mental retardation. Based on the findings was created a case study that indicates the progress and quality of integration of the handicapped child in the first grade of primary school. For work on empirical research were chosen methods of qualitative research – studing of documents, participating observation and in-depth interview.

Klíčová slova: výuka, mentální retardace, dysfázie, základní škola, education, mental retardation, dysphasia, elementary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Švrčková Nedevová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:39, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz