Jana FULTNEROVÁ

Bakalářská práce

Vývoj slovenské politiky po roce 1998.

The development of Slovakian politics since 1998.
Anotace:
Tato bakalářská práce se pokouší zanalyzovat vývoj politického systému Slovenska v letech 1998-2012 za pomocí použití Sartoriho teorie stranických systémů. Analýza probíhá na základě zkoumání výsledků jednotlivých parlamentních voleb, sestavování vlád, vztahů uvnitř vládních koalic, vztahů mezi vládou a opozicí. Dále je zkoumán vznik a vývoj jednotlivých stran, které můžeme dle Sartoriho označit za …více
Abstract:
This thesis is concerned with the development of Slovakian politics during 1998-2012. I have tried to analyse Slovak political system, especially the parliamentary elections, their impacts on terms inside political parties and so on. This work has concentrated to conflicting lines and their changes during time and elections. I have analysed Slovakian political system with Sartori theory of party system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FULTNEROVÁ, Jana. Vývoj slovenské politiky po roce 1998.. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická