Tereza Joslová

Bachelor's thesis

Teorie v Bergsonově eseji Smích a její aplikovatelnost na absurdní drama

Theory in Bergson´s Essay Laughter and Its applicability to Absurd Drama

Abstract:
Tato práce se zabývá Bergsonovou esejí Smích a její možnou aplikací naabsurdní drama. Autorka staví svůj výklad na kontrastu klasicistního typukomedie s moderním divadelním žánrem. Zkoumáním této látky dospěje ik základnímu rozdílu mezi tragédií, komedií a absurdním dramatem.
Abstract:
The thesis is focused on Bergson?s essay Laughter and a posibility of itsapplicability to absurd drama. Author of thesis presents it in the contrast ofclassicist comedy and modern theatre genre. The study of these aspects alsobrings basic difference between tragedy, comedy and absurd drama.
 

Keywords

absurdní drama

Keywords

filozofie
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2013
  • Supervisor: Josef VINAŘ
  • Reader: Jaroslav ETLÍK

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Bachelor programme / field:
Dramatická umění / Teorie a kritika