Nicole KRAYZLOVÁ

Diplomová práce

Možnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věku

The possibilities and limits by using the International Classification of Functioning, Disability and Health at evidention of life situation in people with multiple sclerosis in productive age
Anotace:
Ve své diplomové práci se budu věnovat možnostem a limitům využití Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věku. V teoretické části jsem vymezila teoretická a metodologická východiska práce, dále jsem se věnovala charakteristice chronického onemocnění roztroušená skleróza. V následující samostatné kapitole …více
Abstract:
In my thesis I will deal with the possibilities and limits of using the International Classification of Functioning, Disability and Health in the records of the life situation of people with multiple sclerosis in the productive age. In the theoretical part I defined a theoretical and methodological basis of work, and I concentrated on characteristics of chronic disease multiple sclerosis. In the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAYZLOVÁ, Nicole. Možnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věku. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií