Bc. Silvia Minarčíková

Master's thesis

Migrácia obyvateľstva v Českej republike so zameraním na Juhomoravský kraj

Migrácia obyvateľstva v Českej republike so zameraním na Juhomoravský kraj
Anotácia:
MINARČÍKOVÁ, Silvia. Migrácia obyvateľstva v Českej republike so zameraním na Juhomoravský kraj. Brno, 2017. Diplomová práca. Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Diplomová práca sa zameriava na analýzu migrácie obyvateľstva v Českej republike so zameraním na Juhomoravský kraj. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na základné pojmy súvisiace s vnútornou …viac
Abstract:
MINARČÍKOVÁ, Silvia. Population migration in the Czech Republic and in the districts of the South Moravian Region. Brno, 2017. Diploma thesis. Mendel University in Brno, Faculty of regional development and international studies. Diploma thesis focuses on the analysis of migration in the Czech Republic specifically in the South Moravian Region. The theoretical part of the diploma thesis focuses on the …viac
Abstract:
MINARČÍKOVÁ, Silvia. Migrácia obyvateľstva v Českej republike so zameraním na Juhomoravský kraj. Brno, 2017. Diplomová práca. Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Diplomová práca sa zameriava na analýzu migrácie obyvateľstva v Českej republike so zameraním na Juhomoravský kraj. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na základné pojmy súvisiace s vnútornou …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
Regional Development / Socioeconomic and environmental development of regions