Mgr. Lucie Pulterová

Bakalářská práce

Obezita ve školním věku a její nápravné postupy v léčebných lázních České republiky

Obesity in School Age and the Corrective Procedures in Therapeutic Spa in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá problematikou dětské obezity a jejími nápravnými postupy v lázních České republiky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na shrnutí a objasnění poznatků k danému tématu. Cílem praktické části je analýza dotazníků zabývající se životosprávou obézních dětí a vyhodnocení provedených InBody měření před a po lázeňském pobytu v lázních Bludov.
Abstract:
This thesis deals with the problem of childhood obesity and the methods of its remedial treatment in health spas in Czech Republic. It is divided into the theoretical and the practical part. Theoretical part focuses on the summarization and explanation of the topical information. The purpose of the practical part is to analyze questionnaires dealing with the regimen of the obese children and to interpret …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií