Bc. Monika Kratochvílová

Bachelor's thesis

Hodnocení anamnestických údajů v programu screeningu karcinomu prsu

Assessment of anamnestic data in breast cancer screening programme
Abstract:
Existuje mnoho faktorů, které u žen zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu. Mezi nej-významnější patří pozitivní rodinná anamnéza s rakovinou prsu nebo vaječníku. Důle-žité jsou také hormonální a reprodukční faktory a hustota prsní tkáně. V závislosti na anamnestických údajích o klientce bylo v zahraničí vytvořeno několik predikčních modelů. Žádný z nich nemohl být v České republice na data z Národního …more
Abstract:
There are many factors that increase women´s risk of breast cancer. Positive family history of breast or ovarian cancer rank among the ones of highest significance. Hor-monal and reproductive factors as well as breast tissue density are also regarded as highly important. Several prediction models based on client's anamnestic data were created previously, none of which could unfortunately have been …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Mathematical Biology