Vilém Antas

Diplomová práce

Yield Curve Constructions

Konstrukce výnosové křivky
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat matematický aparát nejrozšířenějších metod používaných pro konstrukci výnosových křivek. Klade si za cíl představit nejen různé konstrukční modely, ale také popsat celý proces tvorby a také výhody a nevýhody jednotlivých metod. První kapitola se zaměřuje na obecnou teorii a využití časové struktury úrokových sazeb v praxi. Druhá část se zabývá samotným procesem konstrukce …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze the mathematical apparatus of the most widespread methods used for the yield curves construction. It aims to introduce not only the various of construction models but also to describe the whole process of creation, while discussing the advantages and disadvantage of individual methods. The first chapter focus on the general theory and the use of the term structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Bohumil Stádník
  • Oponent: Petr Teplý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53527

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství