Kristina THIELOVÁ

Bakalářská práce

Psychologická vzdálenost a sémantický diferenciál jako možnosti měření postojů u žáků na základní škole a jejich komparace

Psychological distance and semantic differential as possibilities of measuring attitudes of primary school pupils and their comparison
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou měření postojů žáků pomocí standardizované metody sémantického diferenciálu a nově se vyvíjející metody založené na principech psychologické vzdálenosti a interaktivních metafor. Teoretická část je zaměřena na problematiku postojů žáků, širší záběr jednotlivých metod využívaných k měření postojů a na srovnání výše zmíněného sémantického diferenciálu a psychologické …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of measuring pupils attitudes using standardized methods of semantic differential and newly evolving method based on the principles of psychological distance and interactive metaphors. The theoretical part focuses on the issue of pupils attitudes, a broader range of methods used to measure attitudes and on the comparison of the above-mentioned semantic differential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

THIELOVÁ, Kristina. Psychologická vzdálenost a sémantický diferenciál jako možnosti měření postojů u žáků na základní škole a jejich komparace. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma