Mgr. Andrea Bittnerová

Bakalářská práce

The Olympic Games as a Political Tool: Case Study Beijing 2008

The Olympic Games as a Political Tool: Case Study Beijing 2008
Anotace:
Olympijské hry jsou už po více než století nejpopulárnější sportovní událostí, nicméně také slouží jako aréna pro politické hry různých aktérů. Samotné pořadatelské země používají tuto událost jako nástroj pro provedení jejich domácí a zahraniční politiky. Jelikož by hry měly být v původním smyslu apolitické, toto téma zatím nebylo v akademické sféře příliš zkoumáno. Tato bakalářská práce má za cíl …více
Abstract:
The Olympic Games have been the most popular sport event for over a century. However, it has also been an arena for political plays by various actors. Host countries themselves use this event as a tool for conducting their domestic and foreign policy. Since the Games should be apolitical in its sense, this topic has rather been understudied in the academic sphere. This thesis aims at analysing the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.