Bc. Petra Passingerová

Diplomová práce

Vokalizace verbálních prefixů v češtině

Vowel-zero alternations in Czech verbal prefixes
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumat chování českých alternujících verbálních prefixů v kontextu kořenů, u nichž se také střídá vokál a nula. Na problematiku se nahlíží skrze fonologickou teorii Strict CV, která je v práci představena. Značná pozornost je věnována také práci s Českým národním korpusem, v němž byla vyhledávána relevantní data. Na základě teoretických poznatků v kombinaci s empirickými …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore a behaviour of Czech alternating verbal prefixes in the context of roots containing vowel or zero. It is approached by Strict CV theory. Attention is also paid to the treatment of the Czech National Corpus, where the data was searched. Based on theoretical knowledge combined with empirical data set, the hypothesis is formulated and tested. The hypothesis assumes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Český jazyk a literatura / Jazykovědná bohemistika